sekai no kichigai atumare-!

1maji2013/07/30(Tue) NY:AN:NY.ANID:L10Kvo6A0
kichigai no kakuri wo zennkaiicchi de kaketu sita

2maji2013/07/30(Tue) NY:AN:NY.ANID:L10Kvo6A0
hiranoaya no hadaka wo mitai furetai sawaritai
chikubi ni chinnko wo kosurituketai...nyoudouni a-yanochikubi wo iretai
senaka no kubomi toka waki toka mata toka
kubi toka kao toka futomomo toka onaka toka hana toka kami toka kuchi toka
siri toka ironnnatokoro de kosi wo furinagarakosurituketai
sukinatoki ni tekokisitehosii kyousitu toka ekinotoire toka dennsyanonaka toka gakkounotoire
toka,,,
sukinatoki ni sikorere ba saikou
dennsya de tamanimiru kawaiionnnanoko wo minagara sikoritai
mataaitu sikotteruyo toka
sigotogaeri noossann ga jk wo chira chira minagara sikosikositete
kappuru ga tamani yarihajimetarisicyattesa...
zettai kimochiii zettai tanosii
aa sekkusu sitai dasitai kosurituketai
aaaaaaa.......okanehosii.....money please!!!!!!!!!!ni-to bannzai!!!!!!!!!!!
okane kure!!!!!!!!aaaaaaaaaaaaaaaaaaa....................

3maji2013/07/31(Wed) NY:AN:NY.ANID:Y0GSusfp0
bennkyousiyou...
aa...nakajimaairi ni paiziri sitehosii...
ise...katayama...omaerano hadaka mitakattazo...
imamadeattekitanakade mitaikono ha zennbujissainimitemitai
haa...marasonncyuu ni katayama wo ositaositakatta...
kusottarre...kusottare...iikara tekoki demo siteroyo aaaaaa.....
syaseisitai...onnnanonunedemodokodemoiikara...
kusottare...omaerahaiiyo,,,orehakusaikara,,,sitaikotomodekinakute,,,,
nanndayo iikara iresaseroyo tekokisiropaizurisirosekksusasero
syaseisaseroyo mottokimochiyokunaritainndayo
aa...aaaaa....dareda ore no syasei wo jyamasuruyatuha
ikitai.....dasitai.....kosurituketai.....dareda,,,,omaeraka omaeranannda
nanndemokanndemojyanasiyagatte....soretoibsomaemoda....toiuka omaega dekaiomaenaoreyohayaku
naguru...omaeramitainannga irannkotoittara korosukarana,,,,sine,,,,aa.....nannde,,,,dousite.....

4maji2013/08/01(Thu) NY:AN:NY.ANID:x63GSoLb0
nisemonome...ninngenn no honnsitu ha kawaranai..,,,,
nisemono,,,,ituwari,,,,,hyoumennjyoudakenootoko....sositeninngenn,,,
omaera,,,,,zettai ni nuketeyarukarana......rennsa kara nuketeyaru...
subetekara ha nukerarenaidaroukedo 80percent ha nukereru
nasitogeru....mitero.....orega,,,,,

Oh,,No!

6maji2013/08/06(Tue) NY:AN:NY.ANID:J8ZIb2Vo0
no!?anata ha kichigaidehanaino???
gaijinnsann mo issyo ni odorouyo!

cyuugakusei no toki ni sekkusu sitakatta
zettai kimochiii minami to toire toka houkago ni yaritakatta
aaaaasekkususitai iretai tekoki sitehosii kosurituketainaguritai....aaaaa.....fuck.....
iikara yarasero!!!!!

zzz...

8maji2013/08/06(Tue) NY:AN:NY.ANID:J8ZIb2Vo0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ', >>7
. . . / . . . ,,/. . .', your ID very beautiful Becuase "0000"
. . . l. . . . ( O) (O oh...sleppy,,,my resu"kyougenn""kichigai",so you think so tired.....
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_ aaaaaaaaa!!!!!kawamura yukie to sekkusu sitai!!!!!!
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

9maji2013/08/06(Tue) NY:AN:NY.ANID:J8ZIb2Vo0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ', ore ha ikitai dakara kaku
. . . / . . . ,,/. . .', ikirutameni korosarerakunaikara
. . . l. . . . ( O) (O aa........aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
. . . l . . . . . (__j,__) nakajimairi no chikubi mitai AV mitai
. . . .! . . . . . . . ./_ iikarayaraseroyo hiranoaya ozakinana sinozakiai....
. . . .l. . . . .f L/~r' hadakamiserobokedomome paizurisasero....
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

10maji2013/08/06(Tue) NY:AN:NY.ANID:J8ZIb2Vo0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ', sorry....i say that mean not 2ch dejima
. . . / . . . ,,/. . .', if you misunderstand,,,,,sorry,,,,,,
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

11maji2013/08/07(Wed) NY:AN:NY.ANID:hVh2Jo6J0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ', yarusikanai atohanai nigemichi ha aruga jigoku
. . . / . . . ,,/. . .', aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

12maji2013/08/07(Wed) NY:AN:NY.ANID:hVh2Jo6J0
.. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',ikirunohatanosiidaro jk
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

13maji2013/08/09(Fri) NY:AN:NY.ANID:avsj0PNU0
. . . . /. . . . . . ',omaera------------!!!!!ikiteruka-----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . . / . . . ,,/. . .',orehaikiteruzo----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

14maji2013/08/09(Fri) NY:AN:NY.ANID:avsj0PNU0
onakaitai

15maji2013/08/11(Sun) NY:AN:NY.ANID:DOStb/CC0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ',yarusikanainnda
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

16maji2013/08/11(Sun) NY:AN:NY.ANID:DOStb/CC0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ',
. . . / . . . ,,/. . .',nn?
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

17maji2013/08/11(Sun) NY:AN:NY.ANID:DOStb/CC0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',???
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

18maji2013/08/12(Mon) NY:AN:NY.ANID:62WYThhn0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ',yapparidaremogamiteminufurinannda
. . . / . . . ,,/. . .',sinnyoudekinaitayorenai
. . . l. . . . ( O) (Osaisyuutekinihajibunn oredake
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

19maji2013/08/12(Mon) NY:AN:NY.ANID:62WYThhn0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

20maji2013/08/15(Thu) NY:AN:NY.ANID:vbyELsk40
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',zettainikaseideyaru
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

21maji2013/08/15(Thu) NY:AN:NY.ANID:vbyELsk40
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',urerubwkusiteureru
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

22maji2013/08/21(Wed) NY:AN:NY.ANID:XPZ+v1kg0
. . . . _________
. . . . /. . . . . . ',jibunngajibunnwojinnjinaidedousuru
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

23maji2013/12/05(Thu) 10:37:10.67ID:w4xBoZWj0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',yominikuiwa kono sure aho
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

24maji2013/12/12(Thu) 14:41:25.21ID:xZ0Ppytn0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',tabasugitemota
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

25maji2014/01/18(Sat) 15:48:01.30ID:Jc3Ms+sO0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',madakonosureatta
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

26maji2014/01/20(Mon) 10:36:28.90ID:o45Sp7yx0

27maji2014/01/20(Mon) 10:46:21.86ID:iJOmXi2S0
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',dare ya nenn
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

28maji2014/01/30(Thu) 18:19:04.26ID:K7lC+FX80
. . . . . _________
. . . . /. . . . . . ',tukarete mo ta
. . . / . . . ,,/. . .',
. . . l. . . . ( O) (O
. . . l . . . . . (__j,__)
. . . .! . . . . . . . ./_
. . . .l. . . . .f L/~r'
. . ./ . . . ./ .___,/
. . l! . ':,_/. ./_,/. l
. . .' , . . . ./___j . l
. . . . . --' ______,/

29maji2014/04/21(Mon) 14:44:22.46ID:12nTqkpO0
omg : )

30maji2018/07/10(Tue) 09:42:15.73ID:0ZgaUamY0
ts

31maji2018/07/24(Tue) 03:31:10.22ID:0qR1AV+h0

V’…ƒŒƒX‚Μ•\Ž¦
ƒŒƒX‚π“Še‚·‚ι